top of page

Africhting

Duitse Herders zijn honden die graag actie willen. Binnen de "africhting" zullen de begeleiders die hun Duitse Herder die actie willen gunnen zeker hun gading vinden.

In dit onderdeel van de hondensport kan je de fysieke en mentale conditie van je hond op een gezonde manier ontwikkelen en creëer je een onbreekbare band met je viervoeter.

De Duitse Herder blijft, ondanks zijn ongeëvenaarde loyaliteit, natuurlijk een dier en dus kunnen we dit enkel maar doen mits goede begeleiding en reglementen die strikt worden nageleefd. Een goed afgerichte hond is immers nog steeds een heel sociale hond en is geen gevaar voor de maatschappij.

In dit programma ga je samen met je Duitse Herder speuren, gehoorzaamheid en verdediging (pakwerk) onder de knie krijgen.

Het programma voorziet 3 moeilijkheidsgraden waarbij je telkens een examen aflegt bij een officiële VVDH keurmeester die zal oordelen of je hond klaar is om zijn volgende de stap in het programma te zetten. In die zin praten we over GHP I, GHP II en GHP III (SchH I, II,III).

Eens die examens achter de rug, kan je je gaan meten met collega africhters in lokale, regionale en provinciale wedstrijden en voor wie de smaak goed te pakken heeft ook op nationale en internationale wedstrijden.


Speuren

In dit onderdeel mag jouw Duitse Herder gaan bewijzen dat zijn neus ook zijn best ontwikkeld zintuig is. Jouw Duitse Herder gaat in dit onderdeel een vooraf afgestapt parcours, in een weide of op een akker, op basis van de geur volgen en moet hij een aantal voorwerpjes (10cm lang en 2 à 3 cm breed) vinden en verwijzen.

De moeilijkheidsgraad stijgt met de verschillende examens.


Gehoorzaamheid

Hier komt het teamwerk tussen hond en baas het best tot uiting. In dit onderdeel ga je steeds met twee teams (hond en begeleider) het plein op. Eén team werkt terwijl de hond van het tweede team wordt achter gelaten aan de rand van het terrein met zijn begeleider op een afstand van ongeveer 50 meter. Het werkende team zal ondertussen een programma van 8 oefeningen afwerken. Volgwerk, houdingen, apporteren, vooruit sturen … het komt er allemaal in voor.

De oefeningen, afhankelijk van het niveau, zijn elk examen en elke wedstrijd steeds dezelfde. Men streeft er echter naar om de oefeningen tot in de perfectie uit te voeren. Zowel snelheid als correctheid van uitvoeren zijn hierbij cruciaal.


Verdedigingswerk

Het verdedigingswerk of pakwerk is ongetwijfeld het meest spectaculaire onderdeel van het programma waar de hond zijn moed en vechtlust kan demonstreren maar dit alles steeds en op elk moment onder jouw perfecte controle. Dit kan dan ook enkel maar in combinatie met gehoorzaamheid aangeleerd worden.

Het verdedigingswerk vindt zijn oorsprong in het politiewerk. Alleen is de boef vervangen door een binnen de VVDH vakkundig opgeleidde pakwerker en zijn alle oefening een sportdoel op zichzelf. Volgende oefeningen zijn in dit deel van het programma voorzien. Het opsporen van de pakwerker en aantonen waar die zich bevindt, door aanhoudend te blaffen. Bij de vlucht oefening zal jouw Duitse Herder met overtuiging de "pakwerker boef" beletten om te vluchten door snel de wegrennende pakwerker bij te benen, krachtig in de mouw te bijten en de pakwerker tot stilstand te dwingen. De "pakwerker boef" zal onder het waakzame oog van jouw Duitse Herder en jezelf naar de keurmeester begeleid worden. Je Duitse Herder zal een frontale luidruchtige aanval door de "pakwerker boef", over de gehele lengte van het terrein, met moed en zonder vrees tegemoet stormen en in volle sprong krachtig in de mouw bijten en zo de pakwerker tot stilstand brengen. Als de aanval afgeslaan is zal je Duitse Herder de pakwerker intensief bewaken tot jij de taak overneemt en de "pakwerker boef" veilig aan de keurmeester aflevert.

De kwispelende staart van de hond toont in dit deel aan dat hij dit ganse "boevenspel" reuze vindt. Zolang de hond weet dat het een spel is, is er ook geen gevaar. We zullen je daar ook met raad en daad bijstaan.

Als je de keuze maakt om je in deze discipline te storten dan garanderen we je vele uren plezier samen met je Duitse Herder.

bottom of page