top of page

Begeleidingshond (BH)

De honden die we heden ten dage aantreffen in de africhtingsport kenmerken zich als sociale, stabiele en zelfzekere honden. Deze drie kenmerken versterken elkaar voortdurend. Een sociale hond ervaart mensen en andere dieren als veilig en zal daardoor een stabiel en zelfzeker gedrag vertonen. Een zelfzekere hond voelt zich niet bedreigd in de omgeving van mensen, kinderen of andere dieren en vertoont daardoor geen schrik of agressie maar een heel aangename sociale kant.


Niet iedereen in onze maatschappij is een fanatiek hondenliefhebber. Ook voor deze mensen mag onze sport en onze liefhebberij geen ongemakken opleveren. Als we met onze Duitse Herder wandelen op de openbare weg moet hij rustig met jou meelopen niet geagiteerd door andere mensen, auto’s, fietsers, joggers, enz … . Hij mag geen schrik aanjagen of hij mag geen hindernis vormen voor anderen. We zullen onze Duitse Herder dus op elk moment heel goed in de hand en onder controle moeten hebben.


De test tot het behalen van dit brevet bestaat uit twee delen die onder het nauwlettend oog van een VVDH keurmeester worden uitgevoerd. Tijdens het eerste deel gaat de begeleider op het sportterrein tonen dat hij zijn hond onder controle heeft en een aantal basis oefeningen uit de gehoorzaamheid kan uitoefenen. De oefeningen hoeven niet perfect uitgevoerd te zijn maar de keurmeester moet zien dat men de hond onder controle heeft.

Tijdens het tweede gedeelte gaat de begeleider met de hond de openbare weg op en wordt de hond geconfronteerd met een jogger, een fietser, een voorbijrijdende auto, veel mensen om hem heen, ander honden in zijn buurt. Op dit alles moet de hond zelfzeker reageren zonder enige vorm van agressie of nervositeit.


Als je geslaagd bent voor deze test, heb je aan de basisvoorwaarden voldaan en kan je verder gaan in de africhtingsdisciplines zonder dat hij een gevaar wordt voor de maatschappij.

bottom of page